top of page

LAAT JE INSPIREREN

LEREN LEREN CONCRETISEREN

LEREN LEREN WORDT EFFECTIEF EN KRACHTIG MET HET KIESBLOK MATERIAAL. HET MATERIAAL ONDERSTEUNT EN VISUALISEERT HET LEREN.

Het KIESblok is een didactisch instrument dat de les structureert voor de leerkracht en de leerling. De kinderen draaien het blok op tafel mee met het instructieblok van de leerkracht. Het KIESblok wordt ingezet bij elke instructie. 

Kinderen leren hoe ze nieuwe lesstof opdelen in stappen. Ze leggen zelf het blok op het juiste vlak en zijn betrokken bij elke stap van de les. Dit vergroot bewust leren en ontwikkelt leervaardigheden. Het KIESblok maakt het leren heel concreet!

De les waarin gewerkt wordt volgens de lerenleren.school-methodiek met KIESblok als didactisch instrument ziet er zo uit.

 

Kinderen leren om het blok steeds meer zelfstandig in te zetten. Dit biedt tal van differentiatie mogelijkheden, voor zowel zwakke als meer-begaafde leerlingen. 

 

Voordelen van de lerenleren.school-methodiek:

 • Vergroot handelend leren

 • Vergroot interactie en betrokkenheid

 • Visualiseert de les-fasen

 • Vergroot concentratie

 • Verhoogd doelgericht werken

 • Ontwikkelt eigenaarschap

 • Ontwikkelt leervaardigheden

 • Vergroot zelfregulatie

 • Zet Coöperatief werken in

 • Vergroot communicatie

 • Ontwikkelt sociale vaardigheden

 • Verhoogt zelfstandig werken

 • Vergroot zelfvertrouwen

 • Leert leerlingen vragen stellen

 • Verhoogt resultaten

 • Werkt structureel aan reflecteren

 • Ontwikkelt metacognitie

 • Vergroot differentiatiemogelijkheden

HET KIESBLOK LEERT KINDEREN KRACHTIG EN EFFECTIEF LEREN

KIESBLOK.PNG

"KIESBLOK GEEFT MIJ MEER GRIP. IK ZIE DIRECT OF LEERLINGEN ACTIEF MEEDOEN EN WELKE INSTRUCTIE ZE EVENTUEEL NODIG HEBBEN. ZE LETTEN VEEL BETER OP EN ZIJN MEER BETROKKEN" 

JUF MERLE

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Instagram Icon
bottom of page